Thông tin: Xã hội hóa giáo dục năm học 2017 – 2018 của Trường Tiểu học Mỹ Quí 2.
Năm học 2017 – 2018 Anh Lê Văn Nổi Chủ cửa hàng Thuốc thú y, địa chỉ ấp Mỹ Tây 2, xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã vận động mạnh thường quân và các nhà hảo tâm số tiền: 23.000.000 đồng (hai mươi ba triệu đồng) mua 01 máy lọc nước và 01 mái che cố định tặng cho Trường Tiểu học Mỹ Quí 2.

Máy lọc nước hiệu SJsagana

Mái che cố định

Tác giả: Trần Văn Hải
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mỹ Quí 2